Historie

SV Bedum is opgericht op 12 juli 2013 na een geslaagde fusie tussen de Bedumer voetbalclubs CVVB en VV Bedum. Beide clubs kennen een rijke historie. CVVB was van oorsprong een zaterdagclub, terwijl VV Bedum een zondagclub was. SV Bedum kent zowel een zaterdag- als zondag afdeling, waarbij de nadruk momenteel op de zaterdag ligt. SV Bedum heeft daarnaast een bloeiende zaalvoetbal-tak.

Oprichtingsdata VV Bedum en CVVB

Bedum werd opgericht op 30 augustus 1933. 

CVVB  werd opgericht op 23 april 1948.

 

Ereleden

Zowel CVVB als VV Bedum kenden het fenomeen ‘erelid’ en bij VV Bedum was er ook nog het ‘lid van verdienste’.

Ereleden voormalig CVVB

CVVB had een ere-voorzitter. Dit is wijlen Stoffer Kersaan. Dhr. Kersaan is een groot aantal jaren voorzitter van CVVB geweest. Bij zijn aftreden is hij benoemd tot ere-voorzitter. Om de twee jaar werd ter ere van de oud- voorzitter het "Stoffer Kersaan Toernooi" gehouden. Dit betreft een jeugdtoernooi. CVVB kende verder een aantal ereleden. Dit zijn leden van de vereniging die zich door hun lange staat van dienst zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de club. CVVB had de volgende ere-leden:

J. (Jan) Kerkhof (†)

E. (Evert) Schaalma
J. (Jan) Medema
P. (Piet) Lanting

 

Ereleden voormalig VV Bedum

Ereleden:                                                                          Leden van Verdienste:

W. (Wim) Heemstra                                                           E. (Eppie) Rus(†)

A. (Arjen) Robben                                                             G. (Gerrit) Dollenkamp

A. Kramer(†)                                                                      R. (Remmert) Kuiper

H.W. Smedinga(†)                                                             B. (Bart) de Vries

GG. Woudsma(†)                                                              W. (Walfried) van der Werf

H. Medema(†)

 

SV Bedum heeft de ereleden van CVVB en de ereleden en leden van verdienste van VV Bedum overgenomen in de nieuwe vereniging. Bij SV Bedum zullen in het vervolg alleen ereleden benoemd worden. Inmiddels is ook bij SV Bedum het eerste erelid benoemd.

Ereleden SV Bedum

B. (Bé) Dijk