Uitnodiging ledenvergadering 2018

Uitnodiging ledenvergadering 2018

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de jaarvergadering van SV Bedum op vrijdag 23 november. De vergadering is in de kantine op ons complex. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Concept agenda jaarvergadering SV Bedum:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering (24-11-2017)
 5. Jaarverslag van het bestuur
 6. Financieel jaarverslag
  • Winst en verliesrekening 2017-2018
  • Balans per 30 juni 2018
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Vaststelling contributies
 9. Vaststelling begroting 2018-2019
 10. Verkiezing Bestuur (Jan-Jurjen Timmer, nieuw, beoogd voorzitter)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Met  vriendelijke groet,

Het bestuur.

Geplaatst op: 16-10-2018 08:58
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten