Gedragscode SV Bedum

Gedragscode SV Bedum

SV Bedum is een vereniging die staat voor plezier, sportiviteit en beleving. We vinden een positieve sfeer, respect voor elkaar en de omgeving én betrokkenheid erg belangrijk. Iedereen is bij ons welkom. Er is plaats voor plezier in de sport én voor de ambitie om te presteren. 

Positief coachen en aanmoedigen staat bij SV Bedum centraal. Sporters, en dan vooral onze jeugdleden, presteren het beste als ze plezier hebben. Hiermee krijgen ze zelfvertrouwen en worden resultaten positief beïnvloed. Een positieve sfeer levert een belangrijke bijdrage aan onze verenigingscultuur waarin we willen dat jongeren, naast meer plezier en zelfvertrouwen, ook meer betrokken blijven bij de vereniging. Een vereniging die boeit, bindt en verbindt:

Samen op weg naar een leven lang voetballen bij SV Bedum!

Bij SV Bedum vinden we het normaal dat we met respect met elkaar en met de eigendommen van elkaar en van de vereniging omgaan. Goede normen en waarden zouden vanzelfsprekend moeten zijn.

Normen zijn richtlijnen hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat. Waarden zijn de zaken die waardevol gevonden worden door iemand of een groep mensen.

Toch blijven normen en waarden voor velen een ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker: hoe vertalen we dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om.

Om het karakter van onze vereniging te bewaken is er daarom een gedragscode opgesteld. Deze code maakt duidelijk welk gedrag we bij SV Bedum op ons sportpark en rond het voetbalveld willen zien. De gedragscode geldt voor iedereen die bij SV Bedum te gast is: voor spelers, voor toeschouwers, voor trainers en coaches, voor teamleiders, voor scheidsrechters en voor alle andere betrokkenen bij SV Bedum.

De gedragscode is vertaald naar vijf korte en krachtige regels die duidelijk maken waar we samen als SV Bedum voor staan: De Vijf Paarse Regels van SV Bedum.

Neem de tijd om de code te lezen, leef ‘m na en schroom niet anderen er zo nodig op aan te spreken. Zo werken we samen aan een vereniging waar iedereen zich thuis voelt!

De Vijf Paarse Regels van SV Bedum

1.     PLAY FAIR

SPEEL SPORTIEF EN MET RESPECT

·         bespreek met je team wat jullie belangrijk vinden hoe met elkaar om te gaan

·         kom de teamafspraken na

·         waardeer ieders positieve kanten en help elkaar in en buiten het veld

·         gedraag je respectvol naar elkaar, tegenstander, scheidsrechter, toeschouwers en vrijwilligers

·         vóór iedere wedstrijd wensen we de tegenstander en de scheidsrechter (of spelbegeleider) een fijne en sportieve wedstrijd

·         bedank na de wedstrijd tegenstanders en scheidsrechters

·         draag tijdens trainingen en wedstrijden altijd scheenbeschermers

·         draag bij iedere wedstrijd het officiële SV Bedum tenue met trots en ga er correct mee om

·         meld je tijdig af voor trainingen en wedstrijden en alleen met een goede reden

 

2.     HOUD HET FIJN LANGS DE LIJN! 

MOEDIG POSITIEF AAN

Wees positief naar de spelers. Moedig enthousiast alle spelers van het team aan. Aanwijzingen geven is verwarrend en leidt af. De coach maakt afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan wat jij als supporter of ouder roept. Vragen over tactiek, opstelling of training? Stel ze na afloop. Wil je graag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft het kind echt plezier aan zijn sport.

Supporters en ouders

·         moedig op een positieve manier aan

·         onthoud je van (hoorbaar) commentaar en coach niet mee

·         laat je kind zijn sport zelf beleven
 

3.     ALLEEN DE COACH COACHT

DAT IS WEL ZO DUIDELIJK

Tijdens de wedstrijd beslist de trainer/coach over de wedstrijdtactiek en opstelling. De teamspelers volgen de aanwijzingen van de trainer/coach op en de spelers maken hierbinnen zelf hun beslissingen. Tijdens de training bepaalt de trainer welke oefeningen er worden gedaan. Hij is altijd bereid uit te leggen waarvoor deze oefeningen dienen.

Trainer/Coach

·         coach en train op een positieve wijze met complimenten voor inzet, ontwikkeling en houding

·         geef iedereen aandacht en behandel de spelers gelijkwaardig

·         maak duidelijke afspraken over spel, houding en teamregels

·         houd de teamleden aan de afspraken én geef zelf het goede voorbeeld

·         accepteer geen onsportief of ander ongewenst gedrag

·         bij een wedstrijd stel je je voor aan tegenstander en scheidsrechter en bedankt ze na afloop

·         bespreek na afloop wat er goed ging en waar je als team verder aan gaat werken

·         bevorder de sfeer en onderlinge relaties binnen een team

·         volg de regels van de vereniging over het omgaan met materialen

 

Teamleider

·         regel de praktische zaken van het team en communiceer dat met je team

·         zorg dat deze gedragscode met het team besproken wordt

·         weet wat de teamafspraken zijn en zorg dat ze nagekomen worden

·         maak eventuele irritaties bespreekbaar of ondersteun de trainer/coach daarbij

·         help ouders herinneren aan hun rol langs de lijn (positief aanmoedigen, geen aanwijzingen)

·         zorg dat veld en kleedkamer na de wedstrijd zijn opgeruimd

·         ga zorgvuldig om met de materialen van de vereniging

·         ontvang bij een thuiswedstrijd de tegenstander en maak ze wegwijs bij SV Bedum

·         zorg dat de digitale wedstrijdformulieren tijdig zijn ingevuld en ingeleverd

·         organiseer voor de teambuilding activiteiten voor spelers en supporters

 

4.     DE SCHEIDSRECHTER BESLIST 

ONTHOUD JE VAN COMMENTAAR

De spelers respecteren de beslissingen van de scheidsrechter en ook de supporters onthouden zich van commentaar. Soms moeilijk maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! Trainers, leiders en ouders geven het goede voorbeeld en laten hun kinderen zo zien dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.

Scheidsrechter

·         je bent op de hoogte van de actuele spelregels

·         stimuleer fair play

·         fluit onpartijdig en met respect voor beide partijen

·         wijs spelers, trainers/coaches en supporters zo nodig - op een nette manier – terecht

 

5.     DE CLUB IS VAN ONS ALLEMAAL 

SAMEN HOUDEN WE HET GEZELLIG EN SCHOON

·         ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de vereniging en van anderen

·         ruim afval op en vraag anderen dat ook te doen

·         parkeer op de daartoe bestemde plekken; wees sportief en kom zoveel mogelijk op de fiets

·         voetbaltassen plaatsen we in het daarvoor bestemde tassenrek

·         houd je hond aan de lijn en ruim eventuele uitwerpselen op

·         ons sportpark is rookvrij, er mag alleen gerookt worden op de daartoe aangegeven plek

·         alcohol onder de 18 jaar en drugsgebruik (of het verhandelen daarvan) zijn verboden.

 

Het hele document inclusief een toelichting op de gedragscode is in onderstaand document te vinden.

/webroot/uploads/files/Gedragscode%20SV%20Bedum%281%29.pdf

 

Geplaatst op: 30-08-2019 14:21
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten