Klaverjassen

Klaverjassen

Het klaverjassen start met coronaproof maatregelen op 9 oktober (= optie A)

Afgesproken dat op 9 oktober  minimaal 20 klaverjassers zich moeten inschrijven willen wij verder gaan met optie A. Als dit niet het geval is dan gaan wij voor optie B (6 avonden i.p.v. 7) en doen een herstart op 15 januari 2021, mits het kaarten onder de dan vigerende corona maatregelen mogelijk is. Indien optie B ook niet mogelijk, dan slaan wij het seizoen 2020/2012 over en stellen data op vanaf september 2021 (= seizoen 2021/2022).