In de laatste editie van ons clubblad is uitgebreid ingegaan op de actuele stand van zaken wat betreft de nieuwbouwplannen van een MultiFunctionele Accommodatie (MFA) in Bedum.

Hieronder volgt een weergave van de meest recente ontwikkelingen op dat gebied.

 

Vanuit de Werkgroep Nieuwbouw MFA Bedum is een stichting opgericht die zich verder bezig zal gaan houden met de uitwerking van de plannen om tot een MFA in Bedum te komen. Naam van de stichting is Stichting Ontwikkeling MFA Bedum. Door een stichtingsvorm aan te nemen komen er mogelijkheden om subsidies aan te gaan vragen voor de verdere voorbereiding van het nieuwbouwplan.

 

Op dit moment is ICS Adviseurs samen met de werkgroep bezig een haalbaarheidsonderzoek af te ronden. Dit rapport zal de komende weken klaar moeten zijn. In dat haalbaarheidsonderzoek wordt een duidelijk beeld geschetst over hoe de nieuwe MFA er uit moet komen te zien (ruimteprogramma), welke partijen gaan participeren in de MFA, welke eigendomsvorm het meest geschikt is en welke investeringen en exploitatie er nodig is om de MFA te realiseren. Zodra het onderzoek is afgerond zal dit worden gepresenteerd aan de gemeente Bedum en verder worden besproken.

 

Op donderdag 12 april heeft de werkgroep Nieuwbouw MFA Bedum haar plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad van Bedum in de commissievergadering VROM. In een korte presentatie en aansluitende vragenronde hebben we de fracties van de lokale politieke partijen op de hoogte gebracht van de stand van zaken rond de nieuwbouwplannen. De plannen zoals we die gepresenteerd hebben, werden door de vier fracties alleen zeer positief ontvangen. Zij gaven aan dat ze het plan willen omarmen en gaven daarbij ook aan het college van Bedum de opdracht om samen met de werkgroep aan de slag te gaan met de verdere uitwerking van de plannen.

 

Beelden van de presentatie en vragenronde zijn terug te kijken via de website van gemeente Bedum via de volgende links:

 

De presentaties zijn terug te vinden via onderstaande links:

 

Verder is er naar aanleiding van de presentatie voor de gemeenteraad op vrijdag 13 april een artikel verschenen in het Dagblad van het Noorden.

Dit artikel is te lezen via de volgende link:

 

Als reactie op het artikel willen we aangeven dat als het aan de werkgroep ligt de MFA in Bedum op een kortere termijn gerealiseerd kan worden dan de drie jaar die de journalist in zijn artikel schrijft. Hoe snel het plan daadwerkelijk gerealiseerd kan worden is voor een groot deel afhankelijk van de medewerking die gemeente Bedum kan en wil gaan verlenen. Op korte termijn schuift de werkgroep weer aan tafel met de gemeente om de bevindingen uit het haalbaarheidsonderzoek te bespreken en hoe we samen verder kunnen gaan werken aan dit mooie project.

 

De steun die we op donderdag 12 april vanuit de gemeenteraad hebben ontvangen geeft ons als werkgroep in ieder geval een zeer positief gevoel over de kansen van een MFA in Bedum en daarmee ook een nieuwe accommodatie voor onze voetbalvereniging.

 

Namens de werkgroep Nieuwbouw MFA Bedum,

 

Vincent Geerling

v.geerling@xs4all.nl

 

Geplaatst op: 2018-04-15 20:19:26
Deel deze pagina:
 

Recente nieuwsberichten

Geen zondagvoetbal komend seizoen!

Gisteren bereikte het bestuur het bericht dat de spelers van de zondagselectie hebben geconstateerd dat ze voor het komende seizoen geen representatief team op de been kunnen brengen. Ze hebben dan ook besloten niet van start te gaan met de competitie. Welke gevolgen dit heeft voor het voortbestaan van zondagvoetbal bij SV Bedum kan op dit moment niet gezegd worden. Het bestuur hecht er waarde aan om aan te geven dat zij bij deze besluitvorming niet betrokken is geweest.  Zoals aangegeven komt dit vanuit de spelers zelf. Natuurlijk zal er in het bestuur verder over gesproken worden samen de staf van ZO1. Ook met de sponsoren van het zondagvoetbal wordt de ontstane situatie besproken. Als er meer zekerheid is voor de toekomst zal dit gemeld worden. Bestuur SV Bedum 

Competitie-indeling jeugdteams SV Bedum

De KNVB heeft op vrijdag 13 juli de competitie-indeling voor de A- en B-categorie bekend gemaakt (jeugd en senioren). De indelingen zijn ook zichtbaar via voetbal.nl (website en app). Het competitieprogramma wordt op 17 augustus door de KNVB bekend gemaakt. Op 27 juli maakt de KNVB de indeling voor de bekercompetitie bekend.   Op zaterdag 1, 8 en 15 september worden de bekerwedstrijden voor de jeugdteams gespeeld. De competitie voor de jeugdteams begint op zaterdag 22 september.   De competitie indeling voor de jeugdteams van SV Bedum is hier te zien.

Definitieve indeling jeugdteams 2018-2019

Definitieve indelingen jeugdteams SV Bedum seizoen 2018-2019 Op 11 juni hebben de Jeugdcommissie van SV Bedum en Technisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum de voorlopige indelingen van de jeugdteams voor het seizoen 2018-2019 bekend gemaakt. Zoals toen gecommuniceerd zouden we de definitieve indeling bekend maken op 4 juli. Hieronder zijn de definitieve teamindelingen te vinden. Wijzigingen ten opzichte van de voorlopige indeling zijn gecommuniceerd naar de spelers/ouders die het betreft.   Voor de definitieve teamindelingen klik hier

SV Bedum weer een jaar Regionale Voetbalschool FC Groningen

SV Bedum ondertekent overeenkomst Regionale Voetbal School FC Groningen SV Bedum ondertekende samen met vertegenwoordigers van de andere vier locaties van de Regionale Voetbal School (RVBS) van FC Groningen dinsdagavond 3 juli in het Hitachi Stadion een overkomst voor de samenwerking in het komende seizoen. Voor SV Bedum betekent dit dat de RVBS van FC Groningen voor het vierde seizoen te gast zal zijn in Bedum. Drie jaar geleden werd de RVBS van FC Groningen opgestart op vijf locaties in Bedum, Assen, Roden, Wildervank en Hoogeveen. Na een evaluatie werd besloten de onderlinge afspraken vast te leggen in een overeenkomst en daarmee de samenwerking te verlengen. Het past bij de filosofie van FC Groningen om jonge kinderen in hun eigen omgeving te laten voetballen. Spelers in de leeftijd tussen 8 en 11 jaar, blijven op die manier lid van hun eigen amateurvereniging, spelen en trainen daar ook en krijgen op zondagochtend in hun eigen regio een extra training aangeboden door FC Groningen. De afgelopen drie seizoenen is de onder-12 van FC Groningen telkens voor de volle honderd procent voortgekomen uit de diverse locaties van de RVBS. FC Groningen vraagt aan SV Bedum, en de samenwerkingsclubs, de beschikking over trainingsvelden, kleedkamers en bezetting in de kantine tijdens de activiteiten op de zondag. Daar staat ook wat tegenover. In het vierde seizoen van de samenwerking zal daarin een volgende stap worden gezet. Zo zullen bij elk van de vijf partnerverenigingen themabijeenkomsten of workshops voor kader en bestuursleden worden gehouden. Op elke locatie kunnen hierbij ook de verenigingen uit de regio worden uitgenodigd. Het afgelopen seizoen is daar al een start mee gemaakt, wat tot veel enthousiasme bij de clubs heeft geleid. Zo zijn er demotrainingen bij VV Roden en  LTC gegeven, en een workshop bij SV Bedum over voetbaltactiek bij jonge kinderen. De insteek is nog meer kwaliteit te bieden en nog meer mensen te betrekken. Verder is er nog een mogelijkheid voor nieuwsgierige en ambitieuze jeugdtrainers om mee te kijken met de werkwijze van FC Groningen, in de vorm van een korte stage van vier zondagen. Voorzitter van de Jeugdcommissie Vincent Geerling was namens SV Bedum aanwezig om de overeenkomst te tekenen. Hij is positief over de verlenging van de samenwerking met FC Groningen. “Behalve de know-how die FC Groningen met ons deelt, krijgen jeugdspelers van SV Bedum de mogelijkheid om deel te nemen aan toernooien die de RVBS organiseert en spelen jeugdteams van SV Bedum regelmatig oefenwedstrijden tegen jeugdteams van FC Groningen. Onze jeugdtrainers worden gedurende het seizoen betrokken bij activiteiten van de RVBS en steken zo ook weer het nodige op. Daarnaast komen we via de RVBS in contact met trainers. In het nieuwe seizoen hebben we twee jeugdtrainers vast kunnen leggen die we via de RVBS hebben leren kennen. Verder zijn er ook jeugdspelers die de overstap naar SV Bedum maken omdat ze tijdens de trainingen op zondag een positieve indruk van onze vereniging hebben gekregen.” Op elke RVBS locatie is een hoofdtrainer het eerste aanspreekpunt voor spelers, ouders en clubs. Dit jaar hebben de hoofdtrainers ook allemaal een rol als assistent trainer bij één van de opleidingsteams van FC Groningen, om te zorgen voor nog meer kruisbestuiving tussen de trainers van de RVBS en opleiding. In het seizoen 2018-2019 zal Benjamin Sietsma de hoofdtrainer zijn op locatie Bedum. Benjamin is assistent-trainer geweest bij locatie Roden en is trainer van Be Quick JO13-1. Namens FC Groningen is Byron Bakker (trainer FC Groningen onder-12) als Technisch Coördinator verantwoordelijk voor alle vijf RVBS-locaties.