News PlaceholderBelangrijk nieuws

Nieuws van de Materiaalcommissie

Beste leiders en trainers, Voor het begin van het nieuwe seizoen weer van start gaat willen wij jullie bij deze de data geven voor het afhalen van de materialen en kleding. Het afgiftemoment valt samen met de door SV Bedum georganiseerde jeugdleiders bijeenkomst op 26 augustus as. A - B - en C teams: van 19.45 - 20.15 uur MP - F - E en D teams : van 20.15 - 20.45 uur Alle senioren teams: van 20.45 - 21.15 uur Let op: Aangezien A1, B1 en C1 eerder van start gaan kunnen deze teams op donderdag 18 augustus as. van 20.00 - 20.30 uur hun kleding en materialen afhalen. De Materiaalcommissie van SV Bedum wenst iedereen een fijne vakantie toe!

News Placeholder

SV Bedum Jeugdopleiding 2.0

Nieuw Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan en vernieuwde structuur met ingang van seizoen 2016-2017   Bij het samengaan van de jeugdafdelingen van CVVB en vv Bedum tot SJO Bedum in de zomer van 2012 is er een Jeugdbeleidsplan gepresenteerd. In dat Jeugdbeleidsplan zijn zaken vastgelegd over hoe er bij de nieuwe jeugdtak SJO Bedum zou moeten worden gevoetbald en hoe de organisatie moet worden ingericht om dat te bewerkstelligen. SJO Bedum werd een groot succes. Dat succes is uiteindelijk de opmaat geweest dat de moederverenigingen CVVB en vv Bedum zijn gefuseerd tot onze huidige vereniging, SV Bedum. Bij de jeugdafdeling veranderde er met de fusie niet veel. De structuur die bij SJO Bedum was neergezet, werd voortgezet bij de jeugdafdeling van SV Bedum. Maar de jeugdafdeling van SV Bedum is de laatste jaren volop in beweging geweest. Andere personen met andere inzichten zijn bij de jeugdafdeling van SV Bedum betrokken geraakt. Het Jeugdbeleidsplan dat in 2012 is gepresenteerd heeft zijn waarde gehad in waar we nu staan met de jeugd van SV Bedum. Maar het is nu tijd om vervolgstappen te maken. Een nieuw plan om de jeugdafdeling van SV Bedum te voorzien van de nodige kwaliteitsimpulsen waardoor we de komende jaren in kwaliteit en in kwantiteit kunnen groeien. Vandaar SV Bedum Jeugdopleiding 2.0. De essentie die bij SJO Bedum is neergezet zal leidend blijven: Het met plezier leren voetballen. De doelstellingen waar we binnen de jeugdafdeling van SV Bedum naar streven zullen ook niet veranderen ten opzichte van het Jeugdbeleidsplan van SJO Bedum: 1. Aanbieden van voetbalsportbeoefening op prestatief en recreatief gebied; 2. Iedere jeugdspeler moet zijn of haar top kunnen behalen; 3. De ontwikkeling van de jeugdspeler staat centraal. De wijze waarop we deze doelstellingen willen gaan behalen zullen echter op een andere wijze gerealiseerd gaan worden. In een Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan is vastgelegd hoe we dat de komende jaren gaan doen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan. De bedoeling is dat dit plan aan het begin van het nieuwe seizoen gepresenteerd zal gaan worden. Enkele speerpunten uit het nieuwe Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan worden hieronder beschreven. Thema’s De jeugdopleiding van SV Bedum zal gaan werken met een achttal thema’s. Binnen elke leeftijdscategorie zal er aandacht worden besteed aan elk van deze thema’s. Bij de laagste leeftijdscategorie zullen de thema’s op vrij simpel niveau worden aangeboden, bij de oudste jeugd wordt verwacht dat men het hele arsenaal van een thema beheerst en dat er zelfs ruimte is voor verdieping. Binnen elke leeftijdscategorie zal een jeugdspeler zich op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo kunnen ontwikkelen op elk van de acht thema’s. De thema’s van de jeugdopleiding SV Bedum zijn: 1. Basisvaardigheden 2. Handelingssnelheid 3. Aanvallen 4. Verdedigen 5. Omschakelen 6. Keepen 7. Coördinatieoefeningen / Fysiek 8. Mentaal Doorlopende leerlijn: De paarse draad Bij SV Bedum kunnen jeugdspelers vanaf 4 jaar beginnen met voetballen. De meeste kinderen beginnen echter rond hun 6e of 7e met voetbal. Op het moment dat jeugdspelers beginnen met voetballen bij SV Bedum wordt er een traject ingezet waarbij ze, tot ze bij de senioren gaan voetballen, alle aspecten van de voetbalsport worden bijgebracht aan de hand van de acht thema’s. De hele jeugdopleiding is methodisch opgebouwd rondom de acht thema’s. Het aanleren van technische en tactische zaken gebeurt in een logische volgorde en op het moment welk het best past bij een leeftijdscategorie. Alle aspecten van de voetbalsport die de jeugdspelers van SV Bedum moeten aanleren, staan per thema in het Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan uitgewerkt in een matrix. De matrix geeft aan in welke leeftijdscategorie een onderdeel van een thema aangeboden moet worden en wanneer een jeugdspeler iets moet beheersen. De doorlopende leerlijn zorgt dat er structuur binnen de jeugdopleiding van SV Bedum wordt aangebracht: · De oefenstof die aangeboden wordt bij een training is voor alle partijen duidelijk; · De leerdoelen worden afgestemd op wat er aan oefenstof aangeboden wordt; · Alle spelers krijgen binnen een leeftijdscategorie dezelfde soort oefenstof aangeboden (ieder op zijn eigen niveau). De jeugdopleiding van SV Bedum wordt daarmee minder afhankelijk van een individuele trainer; · Het bevordert de aansluiting bij een hogere leeftijdscategorie; · De oefenstof en de leerdoelen sluiten goed aan bij de specifieke kenmerken van een leeftijdscategorie. De oefenstof is aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling van een jeugdspeler en wordt op het juiste moment binnen de jeugdopleiding aangeboden. Speelwijze Er zal een uitwerking komen van de speelwijze hoe jeugdteams van SV Bedum bij voorkeur moeten gaan spelen. Uitgangspunt daarbij is aanvallend en verzorgd voetbal waarbij de individuele ontwikkeling van de jeugdspelers belangrijker is dan het teamresultaat. Nieuwe structuur De afgelopen seizoenen heeft SV Bedum gewerkt met Technisch Jeugdcoördinatoren. Per leeftijdscategorie A/B, C/D, E/F, meiden en keepers was er een TJC. Daar is aan het begin van seizoen 2014-2015 een Hoofd Jeugdopleiding aan toegevoegd. Gezamenlijk vormden zij de Technische Jeugdcommissie. Gebleken is dat deze structuurvorm om verschillende redenen niet effectief en efficiënt genoeg werkt. Vanaf volgend seizoen zal er bij de jeugdafdeling van SV Bedum daarom een nieuwe organisatiestructuur neergezet worden (zie organigram). Eén van de belangrijkste wijzigingen is de vorming van een Technisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum. Het Technisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum zal zich richten op alle voetbaltechnische zaken binnen de jeugdafdeling van SV Bedum. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van jeugdspelers én van de jeugdtrainers. Alle voetbaltechnische beslissingen binnen de jeugdafdeling zullen genomen worden door deze groep personen. Het Technisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum zal volgend seizoen bestaan uit: · Jeugdcommissielid Technische Zaken : Bas Groeneveld · Hoofd Jeugdopleiding : René Wollerich · Technisch Coördinator : Jelmer Meinardi · Technisch Coördinator : Remy van der Wal Bas Groeneveld zal vanuit zijn rol als jeugdcommissielid TZ de link zijn tussen het Technisch Hart en de Jeugdcommissie. René Wollerich is als Hoofd Jeugdopleiding verantwoordelijk voor de uitvoering van het Voetbaltechnisch Jeugdbeleidplan. Zijn kerntaak is het bewaken en stimuleren dat de Paarse Draad op de juiste wijze wordt uitgevoerd in alle leeftijdscategorieën. De HJO zal ervoor moeten zorgen dat de coördinatoren en jeugdtrainers de opleidingsvisie van SV Bedum gaan vertalen naar de trainingen en naar de wedstrijden. Remy van der Wal en Jelmer Meinardi zorgen in eerste instantie voor de directe uitvoering van het Voetbaltechnisch Jeugdbeleidplan op het trainingsveld. Zij zullen gaan zorgen dat de opleidingsvisie uit het Voetbaltechnisch Jeugdbeleidplan op de juiste wijze wordt uitgevoerd door de jeugdtrainers van SV Bedum. Remy en Jelmer zullen trainers gaan begeleiden voor, tijdens en na de trainingen. Ook René Wollerich zal een actieve rol krijgen in de begeleiding van de jeugdtrainers. Door de begeleiding van deze drie ervaren krachten bereiken we een aantal zaken: · We bieden structuur en zekerheid voor onze jeugdtrainers (veel van onze jeugdtrainers zijn niet heel ervaren en veel van hen zijn nog erg jong); · Jeugdtrainers worden intern opgeleid volgens het principe van “coaching on the job”; · We leggen ons beleid in de praktijk uit en laten daarmee zien wat we willen; · Een hoger niveau van de jeugdtrainers leidt tot een hoger niveau van teams en van individuele jeugdspelers; · Er komt eenduidigheid bij de trainingen per leeftijdscategorie. Naast het Technisch Hart zullen er Algemeen Jeugdcoördinatoren (AJC) komen voor de leeftijdscategorieën A/B, C/D, E/F en meiden. De AJC zal het aanspreekpunt zijn voor jeugdspelers, ouders en jeugdleiders over niet-voetbaltechnische zaken. De AJC’s voor A/B, C/D en E/F vallen onder het Jeugdcommissielid Algemeen Coördinator Jeugdvoetbal. De AJC Meidenvoetbal heeft zitting in de Jeugdcommissie. Organisatorisch Jeugdbeleidsplan Naast het Voetbaltechnische Jeugdbeleidsplan wordt er ook een Organisatorisch Jeugdbeleidsplan geschreven. Dit plan zal gelijk met het Voetbaltechnische Jeugdbeleidsplan worden gepresenteerd. Ontwikkeling van het beleid in de toekomst De invoering van een nieuwe jeugdbeleidsplan is niet iets dat van de één op de andere dag gerealiseerd zal zijn. Aan de hand van hetgeen beschreven wordt, zullen we de jeugdafdeling en de jeugdopleiding vorm gaan geven, zowel voetbaltechnisch als organisatorisch. Jaarlijks zullen we op beide gebieden doelen stellen die in dat seizoen gerealiseerd dienen te worden. De achterliggende gedachte daarbij is dat er elk jaar verder gebouwd moet worden op het fundament dat beschreven is in het jeugdbeleidsplan en hetgeen in de praktijk al gerealiseerd is. Het doel dat we nastreven is dat SV Bedum binnen enkele jaren een toonaangevende jeugdopleiding met eigen karakter heeft waar jeugdvoetballers hun talenten optimaal kunnen ontplooien en waar prestatie en plezier hand in hand gaan. We realiseren ons dat we een vrij ambitieus plan hebben dat nogal wat vraagt van ons technisch en ondersteunend kader. We hebben echter alle vertrouwen dat we de juiste personen binnen onze vereniging hebben aangesteld die deze plannen moeten gaan uitvoeren en de gewenste veranderingen zullen gaan bewerkstelligen. Namens de Jeugdcommissie van SV Bedum, Vincent Geerling Voorzitter Jeugdcommissie Voorstellen Technisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum Bas Groeneveld Als voetballer is Bas sinds zijn jeugd actief geweest bij CVVB. Later voetbalde hij in het eerste en het tweede zaterdagelftal van CVVB en SV Bedum. Tussen de bedrijven door maakte hij een éénjarig uitstapje naar het eerste team van vv Peize. Als Jeugdtrainer loopt Bas al heel wat jaren mee, hij trainde de teams van CVVB E1 en D1, SJO Bedum E1 en SV Bedum C1, B1 en tegenwoordig C3. Vanaf het seizoen 16-17 is Bas trainer/coach van SV Bedum A1. Sinds het seizoen 2014-2015 is Bas lid van de Jeugdcommissie en is hij belast met de portefeuille Technische Zaken. Bas is in het bezit van TC3. René Wollerich René Wollerich is op dit moment hoofdtrainer van SV Bedum zaterdag 1. Als voetballer speelde hij jarenlang bij vv Appingedam waarmee hij twee maal kampioen van de hoofdklasse werd. In het verleden was hij hoofdtrainer bij Appingedam, CVVB, HS ’88, Omlandia en had hij de jeugd onder-14 jaar van FC Groningen onder zijn hoede. René is sinds twee seizoen Hoofd Jeugdopleiding bij SV Bedum. Hij is eigenaar van Voetbalcenter Meerstad. René is in het bezit van TC3, TC 2 en TC1. Jelmer Meinardi Jelmer is op 15-jarige leeftijd begonnen als trainer bij CVVB waar hij onder andere trainer van de E1, D1 en C1 was. Bij SJO Bedum en SV Bedum was hij trainer van de D1. Behalve trainer is Jelmer bij SV Bedum ook al twee seizoenen actief als Technisch Jeugdcoördinator van de C-Junioren en D-Pupillen. Vanaf volgend seizoen is Jelmer tevens hoofdtrainer van de Regionale Voetbalschool van FC Groningen op locatie Bedum. Het komende seizoen zal het tiende jaar zijn dat Jelmer actief is binnen de jeugdafdeling van SV Bedum en haar voorgangers. Naast zijn rol als trainer bij SV Bedum werkt Jelmer als leerkracht van groep 8 op basisschool CBS de Wegwijzer in Selwerd. Jelmer is in het bezit van TC3 en hoopt op korte termijn zijn TC 2 te behalen. Remy van der Wal Remy heeft zijn hele actieve voetballeven bij CVVB gespeeld. Hij heeft alle hoogste jeugdteams doorlopen en 12 jaar in eerste team van CVVB gespeeld. Na zijn actieve voetbalcarrière werd hij assistent-trainer bij CVVB en later SV Bedum. Als interim-trainer heeft hij twee keer het eerste elftal onder zijn hoede gehad. Remy is sinds enkele jaren actief als jeugdtrainer bij SV Bedum. Op dit moment is Remy hoofdtrainer bij derde-klasser De Pelikanen uit Appingedam en traint hij de F1 van SV Bedum. Remy is in het bezit van TC3 en TC2.   Organigram Jeugdopleiding SV Bedum

News Placeholder

Belangrijke info voor ouders/verzorgers

Geachte ouders/verzorgers van de jeugdleden van SV Bedum,   De schoolvakanties staan op het punt van beginnen. Tijd om alvast vooruit te kijken naar het nieuwe voetbalseizoen. Bij deze wil ik jullie namens de Jeugdcommissie en het Technisch Hart Jeugdopleiding van SV Bedum de nodige informatie verstrekken voor het nieuwe seizoen 2016-2017. We vragen u om alle data alvast te noteren in de agenda en op de kalender!   Het begin van het nieuwe voetbalseizoen zal ietwat hectisch beginnen. Maandag 29 augustus is de eerste schooldag voor het basisonderwijs. De KNVB heeft echter bepaald dat er voor deze datum al bekerwedstrijden zullen worden gespeeld.   Begin van de trainingen De eerste selectieteams (A1 t/m F1) kunnen beginnen met trainen vanaf 8 augustus. De trainers van de eerste selectieteams kunnen zelf bepalen of ze deze week al willen starten met de trainingen of later. Trainers zullen de spelers uit hun team zelf inlichten over de eerste trainingen. De trainingen voor de overige jeugdteams beginnen in de week van 22 augustus. Het begin van de trainingen valt in de laatste week van de zomervakantie en valt samen met de Vakantiespeeldagen. We zijn ons daarvan bewust maar willen deze week toch starten met de trainingen.   Eerste wedstrijden Op een enkel team na zijn alle jeugdteams van SV Bedum ingeschreven voor de bekercompetitie. De eerste bekerwedstrijden voor de A-categorie (A1, B1, C1 en D1) staan gepland voor zaterdag 20 augustus. De overige teams spelen op zaterdag 27 augustus hun eerste bekerwedstrijden.   Ouderavond SV Bedum jeugd Maandag 29 augustus staat de Algemene Ouderavond van SV Bedum gepland. We verdelen de avond in twee groepen: D-, E- en F-pupillen van 19.30 tot 20.30 uur A-, B- en C-junioren en alle meidenteams van 20.45 tot 21.45 uur Aan het begin van een nieuw voetbalseizoen wil de Jeugdcommissie van SV Bedum de ouders graag inlichten over de organisatie van onze jeugdafdeling. De gedachte daarachter is dat we meteen aan het begin van het seizoen duidelijk willen maken wat een jeugdspeler en ouder van SV Bedum kan en mag verwachten. Daarnaast willen we ook graag meteen helder maken wat SV Bedum van de ouders van onze jeugdleden verwacht.   Verder is het de bedoeling dat een ieder na afloop van de ouderavond inzicht heeft hoe de jeugdafdeling van SV Bedum functioneert en dat ouders weten bij wie ze moeten zijn indien ze iets willen weten of iets kwijt willen. Dit alles om samen een mooi voetbalseizoen te gaan beleven!   Wij hopen alle ouders op maandag 29 augustus te mogen begroeten.   Ouderavond per team De Jeugdcommissie stimuleert dat elk team een ouderavond per team organiseert aan het begin van het seizoen. Tijdens deze ouderavond kunnen trainer, leiders en ouders kennis met elkaar maken en kunnen afspraken die binnen het team gelden vastgelegd worden. Onze ervaring leert dat teams die aan het begin van het seizoen een ouderavond beleggen daar gedurende het seizoen veel profijt van hebben. Uitnodigingen voor de teamouderavond zullen via de jeugdleiders verstuurd worden.   Nieuwe structuur jeugdopleiding Als bijlage bij deze mail het artikel met tekst en uitleg over de nieuwe structuur van onze jeugdopleiding zoals dat ook in het laatste clubblad heeft gestaan.   Indien er na deze mail nog vragen onbeantwoord zijn gebleven dan kan men daarover contact met mij opnemen.   Namens de Jeugdcommissie en Technisch Hart Jeugdopleiding wens ik jullie allen een fijne vakantie!   Met vriendelijke groet,   Vincent Geerling Voorzitter Jeugdcommissie  

Geen wedstrijd
Er zijn geen wedstrijden bekend voor de komende 14 dagen

Geen wedstrijd
Er zijn geen wedstrijden bekend voor de komende 14 dagen

Geen wedstrijd
Er zijn geen wedstrijden bekend voor de komende 14 dagen

News PlaceholderBelangrijk nieuws

Competitie Indeling Jeugdteams Seizoen 2016 - 2017 Update!

In de afgelopen week maakte de KNVB de competitie-indelingen voor de jeugdteams bekend. Wij zetten ze voor u op een rijtje. Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u en de uwen een fantastische vakantie toe te wensen! We zien jullie graag weer in gezondheid weer eind augustus!     JO19-1 Hoofdklasse N   JO19-2 - 2e klas 01             1. WVV JO19-1   HFC '15 JO19-2             2. Gorecht JO19-1   GVAV-Rapiditas JO19-3             3. Stadskanaal JO19-1   Lycurgus JO19-3             4. Velocitas 1897 JO19-1   Be Quick 1887 JO19-3             5. Noordster JO19-1   Lewenborg FC JO19-2             6. GVAV-Rapiditas JO19-1   Velocitas 1897 JO19-2             7. Actief JO19-1   Poolster JO19-2             8. Zuidhorn JO19-1   SV Bedum JO19-2             9. NEC Delfzijl JO19-1   GRC Groningen JO19-2             10. SV Bedum JO19-1   Oosterparkers JO19-2             11. GRC Groningen JO19-1   NEC Delfzijl JO19-4             12. SJO DVC JO19-1   Winsum JO19-3                                   JO17-1 - 1e klas 32   JO17-2 - 2e klas 12   JO17-3 - 3e klas 41         1. WVV JO17-2   Heracliden De JO17-1   Velocitas 1897 JO17-3         2. Hoogezand JO17-2   Lewenborg FC JO17-2   GVAV-Rapiditas JO17-5         3. Gorecht JO17-2   Siddeburen JO17-2d   Lewenborg FC JO17-3G         4. Noordster JO17-1   SV Bedum JO17-2   SV Bedum JO17-3         5. GVAV-Rapiditas JO17-3   Poolster JO17-1   HFC '15 JO17-3         6. Scheemda SC JO17-1   Harkstede JO17-1   Be Quick 1887 JO17-6         7. Lycurgus JO17-1   Middelstum JO17-1             8. Be Quick 1887 JO17-3   Noordwolde JO17-1G             9. Lewenborg FC JO17-1   Holwierde JO17-1             10. Siddeburen JO17-1   SJO DVC JO17-2             11. Omlandia JO17-1   Winsum JO17-2             12. SV Bedum JO17-1                                       JO15-1 - 1e klas 32   JO15-2 - 2e klas 14   JO15-3 - 3e klas 14   JO15-4 - 4e klas 21     1. Hoogezand JO15-2   Heracliden De JO15-1   HFC '15 JO15-6   DIO Groningen JO15-1     2. Wildervank JO15-1   Noordpool UFC JO15-1   ZFC Zuidlaren JO15-4   GVAV-Rapiditas JO15-5     3. Gorecht JO15-2   Be Quick 1887 JO15-4   GVAV-Rapiditas JO15-4   Lewenborg FC JO15-4     4. Noordster JO15-1   Siddeburen JO15-1d   Lycurgus JO15-3   SJO STEO JO15-1     5. GVAV-Rapiditas JO15-3   NEC Delfzijl JO15-2   Be Quick 1887 JO15-6   Omlandia JO15-2     6. Scheemda SC JO15-1   SV Bedum JO15-2   Lewenborg FC JO15-3   SV Bedum JO15-4     7. Lycurgus JO15-1   Poolster JO15-1G   SV Bedum JO15-3   Middelstum JO15-2     8. Be Quick 1887 JO15-2   OKVC JO15-1G   Mamio JO15-1   Noordwolde JO15-1G     9. Lewenborg FC JO15-1   Middelstum JO15-1d   Amicitia VMC JO15-1G   SJO DVC JO15-4     10. Omlandia JO15-1   Loppersum SC JO15-1   Oosterparkers JO15-1G   Winsum JO15-4     11. SV Bedum JO15-1   SJO DVC JO15-2             12. Harkstede JO15-1   Winsum JO15-2             13. SJO DVC JO15-1                                       JO13-1 - 3e div H   JO13-2 - 1e klas 07   JO13-3 - 2e klas 16   JO13-4 - 3e klas 34   JO13-5 - 3e klas 36 1. FVC JO13-1G   Hoogezand JO13-2   HFC '15 JO13-3   DIO Groningen JO13-1   Helpman JO13-4 2. Olde Veste'54 JO13-1   Noordpool UFC JO13-1   GVAV-Rapiditas JO13-3   Lycurgus JO13-4G   HFC '15 JO13-6 3. Hoogezand JO13-1   SC Scheemda JO13-1d   Lycurgus JO13-3   Lewenborg FC JO13-3   Velocitas 1897 JO13-3 4. ONS Boso Sneek JO13-1   Be Quick 1887 JO13-3G   Zuidhorn JO13-2   Omlandia JO13-2   GVAV-Rapiditas JO13-5 5. LSC 1890 JO13-1   HS'88 JO13-1   Lewenborg FC JO13-2   SV Bedum JO13-4   Lycurgus JO13-5 6. HFC '15 JO13-1   Omlandia JO13-1   SV Bedum JO13-3   Harkstede JO13-2   Zuidhorn JO13-4G 7. Be Quick D JO13-1   SV Bedum JO13-2   VVK JO13-1   Potetos JO13-1   Lewenborg FC JO13-4 8. Veendam 1894 JO13-1   GRC Groningen JO13-1   Grootegast Fc JO13-2G   ST Glimmen-Yde JO13-1   SV Bedum JO13-5 9. Heerenveen JO13-1   Mamio JO13-2   Gruno JO13-1   Amicitia VMC JO13-1   VVK JO13-2 10. SV Bedum JO13-1   SJO DFC JO13-1   Noordwolde JO13-1G   Oosterparkers JO13-1G   Engelbert JO13-2G 11. Heerenv Boys JO13-1   SJO DVC JO13-1             12. Winsum JO13-1   Winsum JO13-2                                   JO11-1 - 1e klas 08   JO11- 2 2e klas 11   JO11-3 - 3e klas 20   JO11- 4 - 4e klas 38     1. Hoogezand JO11-1   Mamio JO11-2G   HFC '15 JO11-4   Noordpool UFC JO11-2     2. Mamio JO11-1   Helpman JO11-2   GVAV-Rapiditas JO11-5   GVAV-Rapiditas JO11-7     3. HFC '15 JO11-1   HFC '15 JO11-2   Grijpskerk JO11-1   SJO STEO JO11-1     4. GVAV-Rapiditas JO11-2   GVAV-Rapiditas JO11-3   Lycurgus JO11-3   Omlandia JO11-2G     5. Lycurgus JO11-1G   Lycurgus JO11-2   Zuidhorn JO11-3   SV Bedum JO11-4     6. Lewenborg FC JO11-1   Zuidhorn JO11-2   Lewenborg FC JO11-3   Harkstede JO11-2     7. NEC Delfzijl JO11-1G   Lewenborg FC JO11-2   SV Bedum JO11-3   Noordwolde JO11-2G     8. SV Bedum JO11-1   SV Bedum JO11-2   OKVC JO11-1   GEO JO11-1     9. SJO DVC JO11-1   Noordwolde JO11-1G   Potetos JO11-1   Engelbert JO11-1G     10. Winsum JO11-1   Winsum JO11-2   Winsum JO11-3   Woltersum JO11-1G     11. SJO B.T.C. JO11-1                                       JO11-5 - 4e klas 36   JO11-6 - 5e klas 22             1. DIO Groningen JO11-1G   Helpman JO11-8             2. GVAV-Rapiditas JO11-8   GVAV-Rapiditas JO11-10             3. Lycurgus JO11-5G   Be Quick 1887 JO11-7             4. Lewenborg FC JO11-5   Lewenborg FC JO11-7             5. SV Bedum JO11-5   Omlandia JO11-3             6. VVK JO11-1   SV Bedum JO11-6G             7. SIOS JO11-1   VVK JO11-2             8. Noordwolde JO11-4   Harkstede JO11-3G             9. Potetos JO11-2   Noordwolde JO11-3G             10. Oosterparkers JO11-1G   Winsum JO11-6                                   JO9-1 - 1e klas 10   JO9-2 - 2e klas 19   JO9-3 - 3e klas 37   JO9-4 - 3e klas 38   JO9-5 - 4e klas 24 1. WVV JO9-1   Helpman JO9-3   Mamio JO9-1   DIO Groningen JO9-1G   GVAV-Rapiditas JO9-9 2. GVAV-Rapiditas JO9-3   GVAV-Rapiditas JO9-4   HFC '15 JO9-5   Helpman JO9-5   Lycurgus JO9-10 3. Lycurgus JO9-3G   Lycurgus JO9-4G   GVAV-Rapiditas JO9-6   GVAV-Rapiditas JO9-7   Lewenborg FC JO9-7 4. Zuidhorn JO9-3   Lewenborg FC JO9-3   Lycurgus JO9-7G   Lewenborg FC JO9-6   Omlandia JO9-2G 5. Lewenborg FC JO9-2   NEC Delfzijl JO9-3   Zuidhorn JO9-5   SV Bedum JO9-4   SV Bedum JO9-5 6. SV Bedum JO9-1   SV Bedum JO9-2   Lewenborg FC JO9-5   GEO JO9-1G   Noordwolde JO9-2G 7. SJO DVC JO9-1   GRC Groningen JO9-2   SV Bedum JO9-3   Amicitia VMC JO9-3   DIO Groningen JO9-2 8. HSC JO9-1   SJO DVC JO9-3   VVK JO9-1   Engelbert JO9-1G   Oosterparkers JO9-3 9. Winsum JO9-2   Oosterparkers JO9-1G   Potetos JO9-1   Oosterparkers JO9-2G   Winsum JO9-8 10.     Winsum JO9-3   Winsum JO9-5   Winsum JO9-6                           MO17-1 - 1e klas 17   MO15-1 - 1e klas 09   MO13-1 - 1e klas 11   MO11-1 - 1e klas 11     1. Rood Zwart Baflo MO17-1   Eenrum Mo15-1   Noordpool UFC MO13-1   Noordpool UFC MO11-1     2. GVAV-Rapiditas MO17-1   Harkstede MO15-1   SJO STEO MO13-1   SJO STEO MO11-1     3. Omlandia MO17-1   Helpman MO15-2   SV Bedum MO13-1   NEC Delfzijl MO11-1     4. SV Bedum MO17-1   SV Bedum MO17-1   SJO DVC MO13-1   SV Bedum MO11-1     5. VVSV '09 MO17-1   Lycurgus MO15-1   NEC Delfzijl MO13-1   Heracliden De MO11-1     6. Winsum MO17-1   NEC Delfzijl MO15-1       SJO KRC/ZEC MO11-1     7.     SJO DVC MO15-1             8.     SJO KRC/ZEC MO15-1             9.     Winsum MO15-1            

News Placeholder

Vacatures Voetbalschool FC Groningen zondagochtend

Een seizoen lang is SV Bedum gastheer geweest van één van de vijf Regionale Voetbalscholen van FC Groningen. In totaal 26 zondagmorgens hebben regionale talentvolle voetballers uit de F- en E-categorie op ons kunstgrasveld getraind.   Ook volgend seizoen zal de Regionale Voetbalschool van FC Groningen weer actief zijn in Bedum. Om dat te realiseren zijn we op zoek naar:   * Extra Coördinator(en) voor de Regionale Voetbalschool FC Groningen De coördinator regelt op zondagmorgen alle randzaken rond de trainingen. Dit varieert van openen sportpark, ophangen vlaggen, koffie zetten tot aan het klaarzetten van ballen en trainingsmateriaal. Verder ontvang je de scouts en medewerkers van FC Groningen. Er wordt nauw samengewerkt met de trainers van de voetbalschool. Tijdsbeslag is meerdere zondagochtenden tijdens het seizoen van 8.00 tot ongeveer 12.00 uur. De bedoeling is om met meerdere coördinatoren de zondagochtenden te verdelen.   * Kantinepersoneel zondagmorgen Tijdens de trainingen van de Regionale Voetbalschool is de kantine geopend. We zijn op zoek naar meerdere personen die bij toerbeurt op zondagmorgen een kantinedienst willen draaien. Vanaf 8.15 uur zal de kantine geopend zijn tot ongeveer 12.00 uur of eerder wanneer de kantinedienst wordt overgenomen door een thuisspelend zondagteam.   Voor vragen over de beide vacatures kan contact op worden genomen met de vrijwilligerscommissie via vrijwilligers@svbedum.nl of met Vincent Geerling (v.geerling@xs4all.nl)

News Placeholder

SV Bedum zoekt jeugdtrainer voor B3

SV Bedum is voor het seizoen 2016-2017 op zoek naar een trainer voor de B3 We zoeken een enthousiaste en positief ingestelde persoon die het leuk vinden om met jeugdvoetballers uit deze leeftijdscategorie te werken. De trainingstijden voor dit team zijn dinsdag en donderdag van 18.30 tot ongeveer  19.45 uur. Begeleiding en coaching van het team bij wedstrijden is een pré maar is geen noodzaak.   De trainer van B3 worden begeleidt en bijgestaan door het Hoofd Jeugdopleiding en door Technische Jeugdcoördinatoren. Het volgen van een trainersopleiding behoort tot de mogelijkheden. De trainer ontvangt van SV Bedum trainingskleding en een vrijwilligersvergoeding.   Voor meer informatie over deze functies kan contact op worden genomen met de voorzitter van de Jeugdcommissie Vincent Geerling via 06-21891535 of v.geerling@xs4all.nl.  

Teamnieuws

SV Bedum MA1 kampioen - 31 mei 2016

SV Bedum MA1 op koers voor het kampioenschap - 22 mei 2016

Het bestuur bedankt de vrijwilligers van SV Bedum! - 19 mei 2016

SV Bedum MD1 'net niet' kampioen - 19 mei 2016

SV Bedum MB1 uitgebekerd - 28 mrt 2016

 SV Bedum MA1 naar halve finale - 28 mrt 2016

SV Bedum F3 naar kwartfinale beker - 26 mrt 2016

SV Bedum MD1 – SJO DVC MD2 - 23 mrt 2016

SV Bedum Futsal 1 verliest topper - 15 mrt 2016

Einde bekeravontuur voor SV Bedum B1 - 28 feb 2016

Futsal SV Bedum 1 wint weer - 28 feb 2016

Vv Gorecht MD1-SV Bedum MD1 - 25 feb 2016

SV Bedum MD1 wintercup 2016 - 26 jan 2016

D1 presteert goed op Milk Boarding Toernooi - 29 dec 2015

Sponsors

Twitter - @SVBedum

Pupil van de week

 • Naam
  Mats Mulder
 • Team
  F1
 • Positie
  verdediger
 • Favoriete club
  FC Barcelona
 • Favoriete speler
  Lionel Messi
 • Favoriete Bedum speler
  Z'n vader Kick uit Zondag 1
mats.jpg

Sponsor

Sporthuis Winsum Lees meer