News PlaceholderBelangrijk nieuws

Verzeker jezelf, steun de club!

Verzeker jezelf, steun de club! Sluit een verzekering af bij Klaverblad en de club ontvangt minimaal € 10. Voor 1 juli wordt dit bedrag zelfs verdubbeld. https://www.klaverblad.nl/clubkasactie

News Placeholder

PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Dit is de privacyverklaring van SV Bedum, gevestigd te Bedum, Sportlaan 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58373357 , hierna te noemen: `de Vereniging`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@svbedum.nl In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn   Ontvangers             Onderzoeken of u lid kan worden   en   het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. Voornaam Achternaam Adres Geboortedatum Telefoonnummer E-mail adres   Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden Ledenadministratie   Administratie Voornaam Achternaam Adres Telefoonnummer E-mail adres Bankgegevens Betaalgegevens   Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Penningmeester Ledenadministratie Secretaris     Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam Achternaam E-mailadres   Uitvoering van de overeenkomst   Zolang als men aangemeld is. Ledenadministratie Secretaris Wedstrijdsecretaris   Cookies Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Beveiliging persoonsgegevens De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Minderjarigen Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Links naar andere websites De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. Wijziging van het privacy beleid De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Contactgegevens Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: Verantwoordelijke:        Jelle Prins, secretaris E-mail:                          secretaris@svbedum.nl Telefoonnummer:          06-11854506   Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

News PlaceholderBelangrijk nieuws

Oproep scheidsrechters voor Jeugdtoernooi 2018

Beste voetballiefhebber, Op zaterdag 9 juni en zondag 10 juni zal er op het sportveldencomplex het SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoernooi worden gehouden. Op zaterdag spelen van 9.00 uur tot 12.20 uur de teams: JO7, JO8, JO9, JO13-2, JO13-3 en MO13-1; van 13.00 uur tot 16.20 uur spelen de teams: JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO11-4 JO11-5, JO11-6, JO15-3 en JO15-4. van 17.00 uur tot 20.20 uur spelen de teams: MO17-1, JO15-2, MO15-1, JO17-2 en JO17-3.   In elke poule zitten 6 teams en dat betekent dat we op zaterdagmorgen 9 scheidsrechters nodig zijn op een groot veld. Op zaterdagmiddag zijn we 18 pupillenscheidsrechters op een half veld nodig en  6 scheidsrechters voor een groot veld. Op de zaterdagmiddag/-avond zijn we 15 scheidsrechters nodig voor een groot veld.   Op zondag spelen van 11.00 uur tot 16.15 uur de teams van JO13-1, JO15-1 en JO17-1 hun toptoernooi. In elke poule zitten hier 8 teams en dat betekent dat er in totaal 60 wedstrijden worden gespeeld, waarvoor wij 12 scheidsrechters nodig zijn.   Het mag duidelijk zijn, dat we voor een succesvol toernooi hulp nodig zijn van mensen, die meerdere wedstrijden op een dagdeel kunnen en willen fluiten. Indien je zou willen fluiten op het toernooi, dan verzoeken we je om dit kenbaar te maken d.m.v. het sturen van een mailtje naar wimheemstra@ziggo.nl en dan daarbij vermelden op welk dagdeel je zou kunnen en willen fluiten. Ook mag je aangeven in welke leeftijdscategorie je zou willen fluiten. Mocht je meerder dagdelen kunnen en willen, dan zou dat fantastisch zijn en dat kun je dan natuurlijk aangeven in je mailtje.   Met vriendelijke sportgroeten, namens de scheidsrechtercommissie , Wim Heemstra.    

Geen wedstrijd
Er zijn geen wedstrijden bekend voor de komende 14 dagen

Geen wedstrijd
Er zijn geen wedstrijden bekend voor de komende 14 dagen

Geen wedstrijd
Er zijn geen wedstrijden bekend voor de komende 14 dagen

News Placeholder

Vervolg op Open Training

De Open Training van SV Bedum op 18 april was een groot succes. Bijna 120 kinderen hebben aan de Open Training deelgenomen waarvan ruim 50 kinderen nog geen lid zijn van SV Bedum.   Voor alle kinderen die nog geen lid van SV Bedum zijn en de smaak van het voetballen te pakken hebben gekregen, is er de mogelijkheid om een aantal keer bij de reguliere jeugdtrainingen mee te doen om te bekijken of ze lid willen worden van SV Bedum.   De trainingsgroepen zijn per geboortejaar ingedeeld en de trainingstijden voor de verschillende groepen zijn als volgt   Mini’s (2011 en later)                    woensdag van 15.00 tot 16.00 uur JO8/JO9 ( 2009 en 2010)              maandag en woensdag van 16.15 tot 17.15 uur JO10/JO11 (2007 en 2008)           dinsdag en donderdag van 16.15 tot 17.15 uur JO13 (2005 en 2006)                      maandag en woensdag van 17.15 tot 18.30 uur   Voor meer informatie over het meetrainen bij SV Bedum kan contact op worden genomen met voorzitter van de jeugdcommissie Vincent Geerling via v.geerling@xs4all.nl.   De kinderen die bij de Open Training het inschrijfformulier hebben ingevuld zullen per e-mail ook nog bovenstaande informatie ontvangen.

News Placeholder

Kees Kaspers voor de vierde keer klaverjaskampioen!!

Op vrijdag 13 april was de prijsuitreiking van het 50e klaverjasseizoen. Kees Kaspers werd voor de vierde keer kampioen en is hiermee de eerste speler die dit heeft gepresteerd. Zijn naaste belager van dit seizoen Dolf Schaap, haalde uieindelijk 890 punten minder en belandde op een verdienstelijke tweede plaats. Tonnie Koopman met een gemiddelde van 5307 per avond maakte het ereschavot compleet. 43 klaverjassers mochten op de laatste avond van het jubleumseizoen een prijs uitzoeken. De klaverjascommissie wenst iedereen een prettige vakantie en bedankt de spelers voor de gezellige avonden van het afgelopen seizoen. Hieronder de ranglijst:         Reken gem.       Totaal score 1 Kees Kaspers   27616 5523 2 Dolf Schaap   26726 5345 3 Tonnie Koopman   26536 5307 4 Popko Tromp   26108 5222 5 Jaap Hamersma   26011 5202 6 Benny Kuipers   25974 5195 7 Tonnie Bonder   25814 5163 8 Fre Roeters   25739 5148 9 Hans Schotanus   25647 5129 10 Jans Lanting   25438 5088 11 Harrie Pijper   25353 5071 12 Elibert Schollema   25285 5057 13 Margien Kuipers   25215 5043 14 John Nuis   25154 5031 15 Jako Slager   24837 4967 16 Ton Slof   24767 4953 17 Feiko Iwema   24650 4930 18 Bart de Vries   24571 4914 19 Richard Klugkist   24560 4912 20 Wessel Hoekzema   24480 4896 21 Janny de Vries   24472 4894 22 Johan van Dijken   24433 4887 23 Henk Venema   24428 4886 24 Duut Knol   24269 4854 25 Ebel Norden   24221 4844 26 Ger Bolhuis   24141 4828 27 Els Venema   24118 4824 28 Gerrie Westerhof   23933 4787 29 Hiltjo de Vries   23933 4787 30 Anita Hartsema   23911 4782 31 Patrick Bakker   23828 4766 32 Mevr. Iwema   23797 4759 33 Henk Gras   23754 4751 34 Cor Boer   23500 4700 35 Emmo Kuizinga   23428 4686 36 Aukje Mulder   23147 4629 37 Greet van der Meer   22881 4576 38 Jan de Blecourt   22425 4485 39 Wim Stolwijk   22106 4421 40 Harm van der Giezen   21905 4381 41 Bert Bel   21506 4301 42 Jan Smit   21261 4252 43 Berend Kruize   21091 4218

News Placeholder

MeeDoen! regelingen

MeeDoen! regelingen (nieuw per 1 januari 2018) Vanaf 1 januari 2018 werken de BMWE-gemeenten met het zogenaamde kindpakket. In dit kindpakket zijn alle regelingen onder gebracht waar kinderen van minima jonger dan 18 jaar gebruik van kunnen maken, zoals vergoedingen voor sportlessen, muziek- of toneellessen en vergoeding voor sportkleding of attributen. Ook vergoeding voor zwemlessen en zwemabonnementen zit in dit pakket. Het is goed om te weten dat u sommige aanvragen van het Kindpakket nu rechtstreeks via Stichting Leergeld Hoogeland kunt doen en dus niet meer via Werkplein Ability. Stichting Leergeld Hoogeland kunt u zien als tussenpersoon als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van het jeugdcultuurfonds of het jeugdsportfonds. De vergoedingen die worden verstrekt zijn in natura en niet in geld. Mensen hoeven dus zelf niets meer voor te schieten! Bij een aanvraag hoef je alleen je naam, adres en vraag in te vullen, Leergeld komt dan langs om samen te kijken van welke regelingen je gebruik zou kunnen maken. Aanvragen is hierdoor veel gemakkelijker geworden. Een aanvraag kun je indienen via de website: leergeldhoogeland.nl   Meer informatie over de voorwaarden en de inhoud van het kindpakket zijn te vinden op www.werkplein-ability.nl onder het tabblad ‘mijn inkomen’. Hier is ook meer informatie te vinden over andere minimaregelingen die gelden voor zowel kinderen als volwassenen.  

Twitter - @SVBedum

Pupil van de week

 • Naam
  Tygo Bakker
 • Team
  JO9-1
 • Positie
  middenvelder
 • Favoriete club
  Ajax
 • Favoriete speler
  Paul Pogba
 • Favoriete Bedum speler
  Edwin Bakker - zaal 8
tygo.jpg

Sponsor

Sporthuis Winsum Lees meer