News Placeholder

Penningmeester gezocht!

Nadat tijdens de laatste jaarvergadering onze penningmeester zijn afscheid heeft aangekondigd, is het bestuur op zoek gegaan naar een opvolger. Diverse personen zijn benaderd en gesprekken zijn gevoerd. Helaas met als uitkomst dat de vacature nog steeds vacant is. Ook hebben wij de optie verkend of bepaalde taken uitbesteed kunnen worden aan commerciele partijen. Natuurlijk kan dit, maar blijkt behoorlijk prijzig te zijn met als gevolg, dat als niet anders op zit deze optie te volgen, de contributie drastisch te verhogen. Het  bestuur is van mening dat de huidige contributie al aan de forse kant is en het verder uitwerken van deze optie niet wenselijk is. Daarom, nogmaals, het verzoek aan alle leden en ouders zich per direct beschikbaar te stellen voor het penningmeester-schap. Binnen de vereniging is een financiele commissie actief en zijn de verschillende taken, zoals het innen van de contributie, het verwerken van het grootboek, het beheer van de kantine, etc. verdeeld. De penningmeester geeft namens het bestuur leiding aan deze financiele commissie. De gemiddelde tijdsinvestering is circa 8 uur per week. Onze ‘oude’ penningmeester is graag bereid een toelichting te geven op deze tijdsinvestering. De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken: -        Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.  -        Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging. -        De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.  -        Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.  -        Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.  -        De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken. -        Het beheer van de kantine Geintereseerden kunnen zich melden bij onze voorzitter: voorzitter@svbedum.nl.

News PlaceholderBelangrijk nieuws

Aukje Mulder wint 2e klaverjasavond met een score van 5914

vrijdagavond was de tweede klaverjasavond van het seizoen. Aan het einde van de vier boompjes van 12 spelletjes wisten 16 jassers meer dan 5000 punten te halen. Het ereschavot werd bezet door drie vrouwen, Christa Mast en Anita Hartsema werden respectievelijk twee en drie. De poedelprijs, een Knol's koek, ging naar Jan Smit. Volgende kaartavond is 11 november, aanvang 19:45 uur; inleg €5,-.   1 Aukje Mulder 5914 correctie: 2 Christa Mast 5718   3 Anita Hartsema 5695   4 Gerrie Westerhof 5441   5 Greet Renkema 5384   6 Wouter Iwema 5354   7 Bert Bel 5316   8 Kees Kaspers 5272 5266            5272 9 Bep Elshof 5257 5267            5257 10 H.J. Dijkman 5150   11 Cor Boer 5137   12 Dolf Schaap 5087   13 Kor van den Berg 5084   14 Ger Bolhuis 5083 5073            5083 15 Feiko Iwema 5057   16 Wim Serfhos 5035   17 Elibert Schollema 4919   18 Hiltjo de Vries 4903   19 Saskia Slof 4864   20 Wim Stolwijk 4826   21 BennY Kuipers 4817   22 Wessel Hoeksema 4807   23 Emo Kuizinga 4786 4780            4786 24 Matheus Schollema 4771   25 Jan Geenhuizen 4761 4661            4761 26 Harm v.d. Giezen 4706   27 Wessel Setz 4659   28 Johan van Dijken 4640 4631            4640 29 Tonny v.d. Werf 4611   30 Jan de Blecourt 4588   31 Fre Roeters 4566   32 Bart de Vries 4555   33 Berend Kruize 4539   34 Bas Damminga 4524   35 Margien Kuipers 4503   36 Tonnie Koopman 4450   37 Greet v.d. Meer 4436 4446           4436 38 Mevr. Iwema 4425   39 Henk Gras 4423   40 John Nuis 4402 4302            4402 41 Jeroen Scheer 4392   42 Popko Tromp 4367 4279            4367 43 Jako Slager 4332   44 Ailke van Dijken 4315   45 Duurt Knol 4272 4275            4272 46 Jan Sprenkeling 4235   47 Hans Setz 4210   48 J.W. Dijkman 4193   49 Anneke Slof 4154   50 Jannie de Vries 4120 4110            4120 51 Jaap Hamersma 3860 3850            3860 52 Jan Smit 3837  

News PlaceholderBelangrijk nieuws

Algemene Ledenvergadering vrijdag 18 november 2016

Beste leden, Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering van SV Bedum op:           vrijdag 18 november 2016 om 20.00 uur op ons Sportcomplex De onderliggende, met name financiele, stukken zijn vanaf 19.15 uur ter inzage beschikbaar. De concept agenda is als volgt vastgesteld: - Opening - Vaststellen agenda - Ingekomen stukken/mededelingen - Notulen vorige keer - Jaarverslag van het bestuur - Financieel jaarverslag - Winst- en verliesrekening 2015-2016 - Balans per 30 juni 2016 - Verslag van de kascommissie - Vaststelling contributies - Vaststelling begroting 2016-2017 - Verkiezing bestuur - Rondvraag - Sluiting Het bestuur.


Zaterdag 29 oktober 14:30
Sportpark Bedum

SV Bedum 1
SV Bedum 1
 Knickerbockers The 1
Knickerbockers The 1


Zondag 30 oktober 14:00
Sportpark Yde de Punt

Yde de Punt 1
Yde de Punt 1
 SV Bedum 1
SV Bedum 1


Zaterdag 29 oktober 14:30
Sportpark Bedum

SV Bedum VR1
SV Bedum VR1
 Achilles 1894 VR1
Achilles 1894 VR1

News Placeholder

Thema avond Jeugdafdeling

Beste Trainers en Leiders, Op vrijdag 14 oktober gaat het THJ onze eerste Thema-avond houden van dit seizoen.   Zoals jullie weten is dit voor trainers een verplichte bijeenkomst. Leiders mogen hierbij aanwezig zijn en zullen dit ook zeker een zinvolle avond gaan vinden. De avond zal zeer interactief zijn, we willen graag jullie op maat bedienen. Zo is er deze avond een workshop bedacht.   De avond zal starten om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur. We gaan de groepen opsplitsen:   1)DEF (mini)-trainers / leiders: workshop “Organiseren van een goede/leerzame training” 2)ABC-trainers / leiders: workshop “Speelwijze jeugdteams SV Bedum”   In de workshop ga je zelf ook aan de slag, meedenken, praten, discussiëren   Ik verwacht dat alle trainers aanwezig zijn en hopelijk veel (nieuwsgierige / leergierige) leiders.   Indien je niet aanwezig kunt zijn dan kan je een bericht sturen naar René Wollerich (HJO), met reden van afmelding.   Noteer ook alvast de tweede thema-avond in uw agenda: dinsdag 15 november 2016.   Namens het Technisch Hart, Remy van der Wal, Jelmer Wollerich en René Wollerich.   Met vriendelijke groet,   René Wollerich Trainer / Coach Zaterdag 1 SV Bedum Hoofd Jeugd Opleiding SV Bedum Tel: 06-53447915

News Placeholder

Oktoberfest!

Fußballfreunde van SV Bedum. Haal de lederhosen alvast tevoorschijn, want binnenkort is het zover! Het eerste Oktoberfest van de vereniging.  De kantine zal omgetoverd worden tot een overdekte 'biergarten' om met z'n allen er een mooi feestje van te maken! Wanneer:  22 oktober Waar:  Kantine SV Bedum Hoe laat:  vanaf 18:00u In lederhosen of geen lederhosen, je bent van harte uitgenodigd! Festliche Grüße, Activiteitencommissie

News PlaceholderBelangrijk nieuws

Reactie bestuur SV Bedum op Zembla uitzending

Als gevolg van de uitzending van Zembla maakt het bestuur van SV Bedum zich ernstig zorgen over mogelijke gevolgen voor de gezondheid die het spelen op kunstgras met zich kan meebrengen. Daarentegen geven de KNVB, het RIVM en de GGD Groningen ook na de uitzending van Zembla aan dat er op dit moment onvoldoende aanleiding is om te stoppen met voetballen op kunstgras. Wel is door alle partijen geconstateerd en vastgesteld dat nader intensief onderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek zal naar verwachting in februari 2017 verschijnen. Het bestuur van SV Bedum volgt de adviezen van deze instanties. Wel heeft het bestuur vanuit haar bezorgdheid de volgende acties uitgezet:      Gesprek met de Gemeente Bedum die eigenaar is van het veld.      Voor de zekerheid nemen we als SV Bedum een paar maatregelen:        Alle trainingen van keepers(sters) worden voortaan op een grasveld gegeven.        Keepers die op het kunstgras een wedstrijd spelen adviseren we beschermende kleding aan   te hebben.        De jongste jeugd zullen we zoveel als mogelijk op grasvelden laten trainen en spelen.        Daar waar teams overwegende bezwaren kenbaar maken om op kunstgras te spelen en te   trainen zullen we het zo proberen te organiseren dat dit niet meer hoeft.                             In ons overleg met de gemeente zullen wij vragen om deze maatregelen logistiek mogelijk te maken door                         grasvelden meer open te stellen (voor de trainingen). Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging. Zie ook:  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_kunstgrasvelden http://zemblaextra.vara.nl/gevaarlijk-spel#!/goed-om-te-weten-heeft-mijn-gemeente-ook-zon-kunstgrasveld

Teamnieuws

SJO DVC MO15-1 - SV Bedum MO15-1 - 20 okt 2016

SV Bedum MO15-1 - Kollum MO15-1 - 20 okt 2016

Marum MO15-1 - SV Bedum MO15-1 (17-09-2016) - 18 sep 2016

GVAV MO15 - SV Bedum MO15-1 (10-09-2016) - 18 sep 2016

SV Bedum MO15-1 - HFC'15 MO15-1 (27-08-2016) - 13 sep 2016

SV Bedum MO15-1 - Helpman MO15-1 (03-09-2016) - 8 sep 2016

SV Bedum MA1 kampioen - 31 mei 2016

SV Bedum MA1 op koers voor het kampioenschap - 22 mei 2016

Het bestuur bedankt de vrijwilligers van SV Bedum! - 19 mei 2016

SV Bedum MD1 'net niet' kampioen - 19 mei 2016

SV Bedum MB1 uitgebekerd - 28 mrt 2016

 SV Bedum MA1 naar halve finale - 28 mrt 2016

SV Bedum F3 naar kwartfinale beker - 26 mrt 2016

SV Bedum MD1 – SJO DVC MD2 - 23 mrt 2016

Sponsors

Twitter - @SVBedum

Pupil van de week

  • Naam
    Jonne Baptist
  • Team
  • Positie
  • Favoriete club
  • Favoriete speler
  • Favoriete Bedum speler

Sponsor

Sporthuis Winsum Lees meer