News Placeholder

Voetbaldag ‘Het Klokje Rond’ SV Bedum zeer geslaagd

Voetbaldag ‘Het Klokje Rond’ SV Bedum zeer geslaagd Afgelopen woensdag 19 oktober was het weer zover: de voetbaldag ‘Het Klokje Rond’ voor de onderbouw van SV Bedum. Een hele dag voetballen van ’s ochtends 9:00 uur tot ’s avonds 21:00 uur. Met een deelnemersaantal van 100 kinderen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag. Het is 6:45 als ik door de straten van Bedum rijd. Op een enkel werkbusje na is het nog rustig in het dorp. Aangekomen op het sportpark heeft ‘good old’ Tonnie Bonder de koffie en thee al lopen. Een kwartiertje later zit een lange tafel in de kantine vol met vrijwilligers. Er wordt uitleg gegeven over de dag en taken worden verdeeld. Na de uitleg gaan de leiders naar buiten om het ochtendprogramma klaar te zetten. Ondertussen melden de eerste deelnemers zich en op een nuchtere maag mogen zij aangeven of ze een frikandel of een kroket bij het avondeten willen hebben. Het is even flink aanpoten, maar om 8:45 uur zit de kantine vol met 100 enthousiaste deelnemers en is iedereen klaar voor de opening en uitleg van het ochtendprogramma. Ochtendprogramma vol techniek en hoogstandjes Het ochtendprogramma bestond uit twee onderdelen: een techniek/afwerkcircuit en voetvolley. Gedurende de dag werd er gewerkt met een groep oud en een groep jong, zodat we het programma konden kruisen. Op het trainingsveld werden de partijtjes voetvolley afgewerkt. Spannende de potjes met mooie rally’s mooie hoogstandjes. De beleving was groot en het plezier spatte van de gezichten af. Op twee andere velden was een circuit uitgezet wat met techniek en afwerken te maken had. De kinderen moesten de onderdelen bij langs om punten te scoren. Rond 12 uur was het ochtendprogramma afgelopen en hebben de kinderen het meegebrachte lunchpakket opgegeten in de kantine. Na de lunch was het tijd om een quiz te spelen. Kinderen mochten zelf een groepje maken en moesten vervolgens antwoorden opschrijven op de vragen die quizmaster Vincent Geerling stelde. Veel wedstrijdjes en samenwerken ’s middags Het middagprogramma was aan de beurt. Er werd Champions League gespeeld en 5 tegen 5 op het andere veld. Bij de Champions League wordt er 7 tegen 7 gespeeld. Ieder team had 1 of 2 trainers die ook een tactisch plan bedachten met het team om de wedstrijden te winnen, maar daarnaast ook om goed te kunnen voetballen op de manier hoe we dat bij SV Bedum graag willen zien. De wedstrijden zijn vermakelijk, geen ‘korfbaluitslagen’ en bij vlagen goed voetbal. Daarbij hebben we ook nog eens geluk dat het prachtig weer is de hele dag, wat toch wel cruciaal is voor het slagen van de dag. Op het andere veld werd 5 tegen 5 gespeeld met keepers op een klein veld. Corners en ingooien deden niet mee en als de bal uitging kreeg je een streepje. Bij 3, 6, 9 enz. streepjes kon je een penalty’s verdienen die na afloop van de wedstrijd werden genomen. Een spannend element, want hierdoor kon de eindstand op het laatste moment nog veranderen. Er werd goed samengewerkt met elkaar om tot een goed resultaat te komen. Maar ook kinderen die even rust hadden kregen de taak om samen ervoor te zorgen dat alle ballen die over en naast gingen weer te verzamelen, goede samenwerking tussen kinderen en coördinatoren. Rond 17:30 uur was het middagprogramma afgelopen en tijd voor de kinderen om te douchen. Ondertussen waren de dames achter de bar al druk bezig met de voorbereidingen voor het eten. Presentator Wilfred Genee zal er niet blij van worden, maar de kinderen kregen als avondeten patat en een kroket of frikandel. Een goede samenwerking met Eetcounter Koning resulteerde erin dat de kinderen rond 18:00 uur allemaal aan het eten waren. Spanning, sensatie en een nieuw avondspel Na het eten werd er nog een kleine quiz gehouden, petje op/petje af, maar dan met briefjes. Lekker chaotisch, maar na afloop toch een winnaar bij jong en oud. De oogjes waren al wat klein bij een aantal kinderen, maar toch waren er nog geen afvallers en de kinderen zaten dan ook nieuwsgierig af te wachten wat het avondspel zou zijn. Het kwam er kortgezegd op neer dat ze met hun groepje een zo sterk mogelijk team bij elkaar moesten kopen met de hoogste skills. Echter, ze moesten ook rekening houden met hun bankrekening. Na afloop zou blijken wie het sterkste team zou hebben door middel van een knock-outfase. Het regende inmiddels, maar dat kon de pret niet drukken bij de deelnemers en spelleiders. Het sportterrein was helemaal donker en dat maakt het juist zo spannend. Met een zaklantaarn op zoek naar makelaars en goed opletten dat de jagers er niet aankomen om boetes uit te delen. Rond 20:15 uur druppelden de meeste groepjes de kantine weer binnen. De uitslagen werden snel uitgerekend in de bestuurskamer, waarna op het grote scherm in de kantine de knock-outfase kon worden afgewerkt. Inmiddels waren er ook al veel ouders binnengekomen, die nog geen flauw idee hadden wat er gaande was. Prijsuitreiking en tot volgend jaar Het avondspel was ten einde en de winnaar bekend. Het voetballen en plezier staat bij deze voetbaldag voorop, maar gedurende de dag werden er ook punten verzameld en de top drie bij jong en oud zijn daarvoor beloond. Eerst werden er bedankjes uitgedeeld aan de deelnemers, maar ook zeker aan alle vrijwilligers! Wat waren er veel deze dag die goed werk hebben verricht. Alleen daardoor kan een dag als deze slagen! Nadat de bekers waren uitgereikt was het nog tijd voor de ‘speler van de dag’. Hierbij kijken we niet naar de voetbalprestaties, maar ook naar het gedrag. Hoe ga je om met anderen? Wat doe je met tegenvallers? Winnares van deze prijs was Esra van der Kam. Natuurlijk laten we de kinderen niet met lege handen naar huis toe gaan. Elk kind kreeg een certificaat ter herinnering van deze voetbaldag. Rond 21:00 uur was het tijd om naar huis te gaan. Een geslaagde dag met vrolijk en tevreden gezichten en als afsluiter zeiden we dan ook tegen elkaar: Tot volgend jaar!        

News Placeholder

Penningmeester gezocht!

Nadat tijdens de laatste jaarvergadering onze penningmeester zijn afscheid heeft aangekondigd, is het bestuur op zoek gegaan naar een opvolger. Diverse personen zijn benaderd en gesprekken zijn gevoerd. Helaas met als uitkomst dat de vacature nog steeds vacant is. Ook hebben wij de optie verkend of bepaalde taken uitbesteed kunnen worden aan commerciele partijen. Natuurlijk kan dit, maar blijkt behoorlijk prijzig te zijn met als gevolg, dat als niet anders op zit deze optie te volgen, de contributie drastisch te verhogen. Het  bestuur is van mening dat de huidige contributie al aan de forse kant is en het verder uitwerken van deze optie niet wenselijk is. Daarom, nogmaals, het verzoek aan alle leden en ouders zich per direct beschikbaar te stellen voor het penningmeester-schap. Binnen de vereniging is een financiele commissie actief en zijn de verschillende taken, zoals het innen van de contributie, het verwerken van het grootboek, het beheer van de kantine, etc. verdeeld. De penningmeester geeft namens het bestuur leiding aan deze financiele commissie. De gemiddelde tijdsinvestering is circa 8 uur per week. Onze ‘oude’ penningmeester is graag bereid een toelichting te geven op deze tijdsinvestering. De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken: -        Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.  -        Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging. -        De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.  -        Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.  -        Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.  -        De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken. -        Het beheer van de kantine Geintereseerden kunnen zich melden bij onze voorzitter: voorzitter@svbedum.nl.

News Placeholder

Aukje Mulder wint 2e klaverjasavond met een score van 5914

vrijdagavond was de tweede klaverjasavond van het seizoen. Aan het einde van de vier boompjes van 12 spelletjes wisten 16 jassers meer dan 5000 punten te halen. Het ereschavot werd bezet door drie vrouwen, Christa Mast en Anita Hartsema werden respectievelijk twee en drie. De poedelprijs, een Knol's koek, ging naar Jan Smit. Volgende kaartavond is 11 november, aanvang 19:45 uur; inleg €5,-.   1 Aukje Mulder 5914 correctie: 2 Christa Mast 5718   3 Anita Hartsema 5695   4 Gerrie Westerhof 5441   5 Greet Renkema 5384   6 Wouter Iwema 5354   7 Bert Bel 5316   8 Kees Kaspers 5272 5266            5272 9 Bep Elshof 5257 5267            5257 10 H.J. Dijkman 5150   11 Cor Boer 5137   12 Dolf Schaap 5087   13 Kor van den Berg 5084   14 Ger Bolhuis 5083 5073            5083 15 Feiko Iwema 5057   16 Wim Serfhos 5035   17 Elibert Schollema 4919   18 Hiltjo de Vries 4903   19 Saskia Slof 4864   20 Wim Stolwijk 4826   21 BennY Kuipers 4817   22 Wessel Hoeksema 4807   23 Emo Kuizinga 4786 4780            4786 24 Matheus Schollema 4771   25 Jan Geenhuizen 4761 4661            4761 26 Harm v.d. Giezen 4706   27 Wessel Setz 4659   28 Johan van Dijken 4640 4631            4640 29 Tonny v.d. Werf 4611   30 Jan de Blecourt 4588   31 Fre Roeters 4566   32 Bart de Vries 4555   33 Berend Kruize 4539   34 Bas Damminga 4524   35 Margien Kuipers 4503   36 Tonnie Koopman 4450   37 Greet v.d. Meer 4436 4446           4436 38 Mevr. Iwema 4425   39 Henk Gras 4423   40 John Nuis 4402 4302            4402 41 Jeroen Scheer 4392   42 Popko Tromp 4367 4279            4367 43 Jako Slager 4332   44 Ailke van Dijken 4315   45 Duurt Knol 4272 4275            4272 46 Jan Sprenkeling 4235   47 Hans Setz 4210   48 J.W. Dijkman 4193   49 Anneke Slof 4154   50 Jannie de Vries 4120 4110            4120 51 Jaap Hamersma 3860 3850            3860 52 Jan Smit 3837  


Zaterdag 29 oktober 14:30
Sportpark Bedum

SV Bedum 1
SV Bedum 1
 Knickerbockers The 1
Knickerbockers The 1


Zondag 30 oktober 14:00
Sportpark Yde de Punt

Yde de Punt 1
Yde de Punt 1
 SV Bedum 1
SV Bedum 1


Zaterdag 29 oktober 14:30
Sportpark Bedum

SV Bedum VR1
SV Bedum VR1
 Achilles 1894 VR1
Achilles 1894 VR1

News PlaceholderBelangrijk nieuws

Algemene Ledenvergadering vrijdag 18 november 2016

Beste leden, Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering van SV Bedum op:           vrijdag 18 november 2016 om 20.00 uur op ons Sportcomplex De onderliggende, met name financiele, stukken zijn vanaf 19.15 uur ter inzage beschikbaar. De concept agenda is als volgt vastgesteld: - Opening - Vaststellen agenda - Ingekomen stukken/mededelingen - Notulen vorige keer - Jaarverslag van het bestuur - Financieel jaarverslag - Winst- en verliesrekening 2015-2016 - Balans per 30 juni 2016 - Verslag van de kascommissie - Vaststelling contributies - Vaststelling begroting 2016-2017 - Verkiezing bestuur - Rondvraag - Sluiting Het bestuur.

News Placeholder

Thema avond Jeugdafdeling

Beste Trainers en Leiders, Op vrijdag 14 oktober gaat het THJ onze eerste Thema-avond houden van dit seizoen.   Zoals jullie weten is dit voor trainers een verplichte bijeenkomst. Leiders mogen hierbij aanwezig zijn en zullen dit ook zeker een zinvolle avond gaan vinden. De avond zal zeer interactief zijn, we willen graag jullie op maat bedienen. Zo is er deze avond een workshop bedacht.   De avond zal starten om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur. We gaan de groepen opsplitsen:   1)DEF (mini)-trainers / leiders: workshop “Organiseren van een goede/leerzame training” 2)ABC-trainers / leiders: workshop “Speelwijze jeugdteams SV Bedum”   In de workshop ga je zelf ook aan de slag, meedenken, praten, discussiëren   Ik verwacht dat alle trainers aanwezig zijn en hopelijk veel (nieuwsgierige / leergierige) leiders.   Indien je niet aanwezig kunt zijn dan kan je een bericht sturen naar René Wollerich (HJO), met reden van afmelding.   Noteer ook alvast de tweede thema-avond in uw agenda: dinsdag 15 november 2016.   Namens het Technisch Hart, Remy van der Wal, Jelmer Wollerich en René Wollerich.   Met vriendelijke groet,   René Wollerich Trainer / Coach Zaterdag 1 SV Bedum Hoofd Jeugd Opleiding SV Bedum Tel: 06-53447915

News Placeholder

Oktoberfest!

Fußballfreunde van SV Bedum. Haal de lederhosen alvast tevoorschijn, want binnenkort is het zover! Het eerste Oktoberfest van de vereniging.  De kantine zal omgetoverd worden tot een overdekte 'biergarten' om met z'n allen er een mooi feestje van te maken! Wanneer:  22 oktober Waar:  Kantine SV Bedum Hoe laat:  vanaf 18:00u In lederhosen of geen lederhosen, je bent van harte uitgenodigd! Festliche Grüße, Activiteitencommissie

Teamnieuws

SJO DVC MO15-1 - SV Bedum MO15-1 - 20 okt 2016

SV Bedum MO15-1 - Kollum MO15-1 - 20 okt 2016

Marum MO15-1 - SV Bedum MO15-1 (17-09-2016) - 18 sep 2016

GVAV MO15 - SV Bedum MO15-1 (10-09-2016) - 18 sep 2016

SV Bedum MO15-1 - HFC'15 MO15-1 (27-08-2016) - 13 sep 2016

SV Bedum MO15-1 - Helpman MO15-1 (03-09-2016) - 8 sep 2016

SV Bedum MA1 kampioen - 31 mei 2016

SV Bedum MA1 op koers voor het kampioenschap - 22 mei 2016

Het bestuur bedankt de vrijwilligers van SV Bedum! - 19 mei 2016

SV Bedum MD1 'net niet' kampioen - 19 mei 2016

SV Bedum MB1 uitgebekerd - 28 mrt 2016

 SV Bedum MA1 naar halve finale - 28 mrt 2016

SV Bedum F3 naar kwartfinale beker - 26 mrt 2016

SV Bedum MD1 – SJO DVC MD2 - 23 mrt 2016

Sponsors

Twitter - @SVBedum

Pupil van de week

 • Naam
  Mark Bakker
 • Team
  JO-11 1
 • Positie
  middenvelder
 • Favoriete club
  FC Groningen
 • Favoriete speler
  Oussama Idrissi
 • Favoriete Bedum speler
  wijlen Opa Harry van der Zee
marc.jpg

Sponsor

Sporthuis Winsum Lees meer